Over STAR2C’s

Het STAR2Cs-project verenigt 8 partners over de 2 zeeën die zich inspannen om soortgelijke uitdagingen te overwinnen door de aanpassing aan de klimaatverandering te verbeteren en te vergroten.

Klimaatverandering treft Europa nu al. Recente hoge temperaturen, droogtes, watertekorten en toegenomen regenval hebben grote gevolgen veroorzaakt, die in de loop van deze eeuw frequenter en ernstiger zullen worden. Interreg 2 Zeeën-lidstaten hebben nationale aanpassingsstrategieën ontwikkeld waarin een reeks acties wordt aangegeven die moeten worden ondernomen. Er bestaat echter een ‘implementatiekloof’ tussen nationale strategieën en echte, tastbare verandering in de praktijk, als gevolg van onvoldoende inzicht in de kosten en baten van aanpassingsmaatregelen op lange termijn en een gebrek aan relevante instrumenten om de besluitvorming en financiering voor vermeende ’toekomstige’ investeringen.

De STAR2Cs-oplossing

Het project Short Term Adaptation for Long Term Resilience to Climate Change (STAR2Cs) is ontwikkeld om deze implementatiekloof aan te pakken. Interreg 2 Zeeën-lidstaten hebben samengewerkt om de ‘STAR2Cs-oplossing’ te creëren door gebruik te maken van onze uiteenlopende expertise, benaderingen en lokale ervaring op het gebied van langetermijnplanning.

MEER TE WETEN KOMEN

Doelen

Het primaire doel van STAR2C’s is het overbruggen van de ‘implementatiekloof’ waarmee we momenteel worden geconfronteerd bij het leveren van lokale actie om aanpassingscapaciteit op te bouwen door middel van drie hoofddoelstellingen:

STAR2Cs-oplossing
1) Bepaal kosteneffectieve aanpassingsopties door lokale scenario’s te integreren met financiële, sociale, technische en op de natuur gebaseerde leveringsmechanismen.
MEER TE WETEN KOMEN
Zwalm Valley Pilot
2) Vergroot de kennis en het vermogen van belanghebbenden om de STAR2Cs-oplossing toe te passen en te adopteren door middel van participatieve planning en ’toekomstbestendige’ besluitvorming.
Bekijk onze pilotprojecten
Aanpassingsprogramma voor klimaatverandering voor Kent en Medway
3) Aantonen van succes, kostenbesparingen en overdraagbaarheid van het implementeren van aanpassing in geïntegreerde en incrementele acties voor bredere uitrol.
MEER TE WETEN KOMEN

Het STAR2Cs-project verenigt 8 partners over de 2 zeeën die zich inspannen om soortgelijke uitdagingen te overwinnen door de aanpassing aan de klimaatverandering te verbeteren en te vergroten.

MEER TE WETEN KOMEN