STAR2Cs-aanpassingstools

Via het STAR2Cs-project hebben we een reeks instrumenten gecreëerd om de planning en implementatie van adaptatie aan te moedigen en te vergemakkelijken.

Deze aanpassingsinstrumenten zijn ontwikkeld en gebruikt in het hele projectpartnerschap en door ze hier te delen, hopen we dat ze in heel Europa en daarbuiten zullen worden aangepast en toegepast om adaptatieacties te stimuleren.

Over het STAR2Cs-programma
Analysetool voor belanghebbenden

De stakeholderanalysetool die in STAR2C’s is ontwikkeld, helpt om de belanghebbenden te identificeren die belangrijk zijn voor een bepaald project en om voor elk van hen een passend participatieniveau te definiëren.

MEER TE WETEN KOMEN
STAR2Cs-aanpassingstools
Adaptation Catalyst e-tool

De Adaptation Catalyst is ontworpen om professionals te ondersteunen bij het leveren van lokale adaptatiemaatregelen en ondersteunt adaptatieplanning in complexe besluitvormingsscenario’s door middel van een dynamische benadering van adaptatietrajecten.

MEER TE WETEN KOMEN
3di-modellering
3Di-modellering

Binnen het STAR2Cs-project heeft HHNK gewerkt aan een nieuwe driestaps 3Di-modelleringsaanpak die inzicht geeft in toekomstige kwetsbaarheid voor overstromingen en mogelijke oplossingen test.

MEER TE WETEN KOMEN
Capelle Bufferblokken STAR2C's
Bufferblokken

Bufferblokken bieden een oplossing voor hemelwaterafvoer en buffering in stedelijke gebieden die gevoelig zijn voor wateroverlast en bodemdaling.

MEER TE WETEN KOMEN
Interactieve klimaatmuur
Interactieve klimaatmuur

Begin juli 2020 opende in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk de tentoonstelling ‘The Climate Wall’ om in te gaan op klimaatverandering en de waterproblematiek van vandaag.

MEER TE WETEN KOMEN
Klimaat Straatspel
Klimaat Straatspel

Met dit spel kunnen inwoners van Bruinisse in de gemeente Schouwen-Duiveland zien wat ze kunnen doen om hun omgeving klimaatbestendiger en nog mooier te maken.

MEER TE WETEN KOMEN
Klimaatdialogen
Klimaatdialogen

De klimaatdialoog: handboek voor burger en overheid (CGCGM) stelt een proces vast voor gemeenten om maatregelen voor klimaatadaptatie met burgers te bespreken.

MEER TE WETEN KOMEN

Door middel van proefstudies en kennisuitwisseling hebben de STAR2C-partners innovatieve, overdraagbare en effectieve mechanismen ontworpen en geproduceerd om de ‘implementatiekloof’ te overbruggen die momenteel bestaat bij het leveren van lokale aanpassingsacties.

MEER TE WETEN KOMEN