Analysetool voor belanghebbenden

Bij het betrekken van mensen bij een project is het cruciaal om na te denken over wie en hoe.

De stakeholderanalysetool (Excel) ontwikkeld in STAR2C’s helpt om de stakeholders te identificeren die belangrijk zijn voor een bepaald project en om voor elk van hen een passend participatieniveau te definiëren (informeren, raadplegen, adviseren, co-creëren, meebeslissen). De tool helpt projectplanners om een gericht participatieplan te ontwikkelen om uw projectteam te ondersteunen bij het nadenken over en plannen van stakeholderbetrokkenheid. Het is door alle STAR2C-partners gebruikt als basis voor het ontwerpen van effectieve participatieplannen voor klimaatadaptatie-initiatieven op maat van hun lokale regio’s.

Wat doet het hulpmiddel?

  • Helpt u bij het identificeren van een breed scala aan relevante belanghebbenden
  • Wijst optimale participatieniveaus toe aan uw belanghebbenden
  • Past indien nodig het participatieniveau van belanghebbenden aan gedurende de looptijd van het project
  • Stelt participatiestrategieën voor voor verschillende belanghebbenden.

Wie kan de tool gebruiken?

Het kan door het projectteam worden gebruikt voor elk project met verschillende belanghebbenden die op verschillende manieren tijdens het project moeten worden betrokken.

Hoe het hulpmiddel te gebruiken?

De tool kan worden gebruikt als kader voor projectteams om stakeholders en hun rol in een project te bespreken. Het moet worden gebruikt als onderdeel van een dynamisch proces, aangezien de rol van belanghebbenden gedurende de levensduur van het project kan veranderen. De 6 stappen die in de tool moeten worden uitgevoerd, worden hieronder beschreven:

  1. Definieer doel en reikwijdte van het projectplan
  2. Identificeer belanghebbenden Identify
  3. Analyseer belanghebbenden
  4. Definieer het participatieniveau voor elke stakeholder
  5. Definieer participatiestrategie voor elke stakeholder
  6. Maak een participatieplan (Wie? Hoe? Wanneer? Waarom?)
Beschikbare downloads:

Gebruik de onderstaande links voor meer informatie en om de tool en gebruikershandleiding te downloaden.

Download de tool
Ondersteunende middelen:

Door middel van proefstudies en kennisuitwisseling hebben de STAR2C-partners innovatieve, overdraagbare en effectieve mechanismen ontworpen en geproduceerd om de ‘implementatiekloof’ te overbruggen die momenteel bestaat bij het leveren van lokale aanpassingsacties.

MEER TE WETEN KOMEN