De Adaptation Catalyst e-tool

Een e-tool om verschillende mogelijke toekomsten te visualiseren.

De Adaptation Catalyst, ontwikkeld door Deltares, is ontworpen om professionals te ondersteunen bij het realiseren van lokale adaptatieacties. De tool ondersteunt adaptatieplanning in complexe besluitvormingsscenario’s door middel van een dynamische adaptatiepadenbenadering. Het biedt gebruikers inzicht in hoe adaptatiemaatregelen het beste kunnen worden geïmplementeerd door middel van incrementele, geïntegreerde acties onder de onzekere omstandigheden die klimaatverandering met zich meebrengt.

De tool kan worden gebruikt om de effectiviteit van verschillende adaptatiemaatregelen in de tijd, onder verschillende toekomstscenario’s, te visualiseren en te testen. Het is in het hele STAR2C-partnerschap gebruikt om de toekomstige kosten en baten van diverse aanpassingsmaatregelen te beoordelen en heeft een cruciale rol gespeeld bij het rechtvaardigen van acties vandaag in het licht van toekomstige onzekerheid.

Waarom het hulpmiddel gebruiken?

  • Ontdek hoe/of aanpassing kan worden gecombineerd met regulier vermogensbeheer
  • Maak visualisaties van verschillende aanpassingsopties die beschikbaar zijn in de tijd en in verschillende toekomstige klimaatscenario’s
  • Onderzoek naar afwegingen tussen verschillende typen en combinaties van adaptatiemaatregelen
  • Bepaal acties die vandaag moeten worden ondernomen en acties die in de toekomst kunnen worden gemaakt
  • Begrijp de nadelen van het niet ondernemen van maatregelen om u aan te passen aan klimaatverandering
  • Voer gebruikersspecifieke parameters in en zorg voor een nauwkeurig en op maat gemaakt plan.
Beschikbare downloads:

Gebruik de onderstaande links voor meer informatie en om de tool en gebruikershandleiding te downloaden.

Download de tool
Ondersteunende middelen:

Door middel van proefstudies en kennisuitwisseling hebben de STAR2C-partners innovatieve, overdraagbare en effectieve mechanismen ontworpen en geproduceerd om de ‘implementatiekloof’ te overbruggen die momenteel bestaat bij het leveren van lokale aanpassingsacties.

MEER TE WETEN KOMEN