Een gids voor klimaatdialogen

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds vaker ervaren in steden en samenlevingen.

De gevolgen worden gevoeld door burgers en adaptatiemaatregelen zijn nodig om veilige en leefbare steden en samenlevingen te garanderen. Door middel van een dialoog kan de lokale overheid burgers actief betrekken bij maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering.

De Climate Dialogue: Citizen & Government Manual (CGCGM) beschrijft een proces voor gemeenten om klimaatadaptatiemaatregelen met burgers te bespreken. Het beschrijft 4 stappen die lokale overheden kunnen doorlopen bij het opzetten en uitvoeren van een klimaatdialoog met burgers over maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering:

  1. In de projectopzet worden de aanleiding voor een klimaatdialoog, stakeholdergroep, middelen en planning gedefinieerd.
  2. Het afbakenen van de scope omvat deskresearch naar beschikbare data, het uitvoeren van straatinterviews met burgers en het interviewen van stakeholders.
  3. Het kiezen van interventies voor een lokale klimaatdialoog gebeurt op basis van de opzet van het project en de scope.
  4. Het uitvoeren van de klimaatdialoog is een iteratief proces dat op basis van nieuwe inzichten kan worden bijgestuurd en/of herhaald bij andere doelgroepen.

Waarom het hulpmiddel gebruiken?

Deze handleiding stelt verschillende interventies voor om burgers te informeren en of te inspireren over aanpassing aan klimaatverandering en/of om samen met burgers adaptatiemaatregelen te creëren via een interactieve setting. Wanneer ze goed geïnformeerd, geïnspireerd of vertrouwd zijn met adaptatiemaatregelen, worden burgers gestimuleerd om zelf maatregelen te nemen of meer steun te betuigen voor adaptatiemaatregelen in lokale ontwikkelingsplannen.

Beschikbare downloads:

Gebruik de onderstaande links voor meer informatie en om de tool en gebruikershandleiding te downloaden.

Download de tool
Piloot informatie:

Door middel van proefstudies en kennisuitwisseling hebben de STAR2C-partners innovatieve, overdraagbare en effectieve mechanismen ontworpen en geproduceerd om de ‘implementatiekloof’ te overbruggen die momenteel bestaat bij het leveren van lokale aanpassingsacties.

MEER TE WETEN KOMEN