STAR2Cs-proefprojecten

Door grensoverschrijdende samenwerking en 8 gevarieerde pilots heeft het STAR2Cs-project adaptatieoplossingen gecreëerd die overdraagbaar zijn en holistisch de capaciteit opbouwen om adaptatiemaatregelen op korte termijn te realiseren.

Volg de onderstaande links om te zien hoe de organisaties die betrokken zijn bij STAR2C’s aanpassing hebben ingebed in hun besluitvormings- en planningsprocessen om incrementele kortetermijnacties op maat van hun lokale gebieden te stimuleren.

Zie Lijst met projecten

Pilootprojecten

Via onderstaande links kunt u meer te weten komen over de afzonderlijke proefprojecten.

Aanpassingsprogramma voor klimaatverandering voor Kent en Medway
Aanpassingsprogramma voor klimaatverandering voor Kent en Medway

Door middel van het STAR2Cs-project hebben KCC en partners een kloof vastgesteld tussen nationale plannen en lokale acties die getimed, begroot en geïntegreerd zijn in uitvoeringsmechanismen.

MEER TE WETEN KOMEN
Ontwikkeling van het Strategisch Plan 'Ruimte voor Water: Dendervallei'
Ontwikkeling van het strategisch plan ‘Ruimte voor Water: Dendervallei’

Het strategisch plan ‘Ruimte voor Water: Dendervallei’ heeft als doel het overstromingsrisico te verkleinen, de weerbaarheid te vergroten en toekomstige ontwikkelingen in het gebied te sturen.

MEER TE WETEN KOMEN
Zwalm Valley Pilot
Zwalm Valley: Ontwikkeling van een adaptieve valleivisie en riviercontract

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Provincie Oost-Vlaanderen (PoV) coördineren samen een pilootproject in het stroomgebied van de Zwalmbeek in Oost-Vlaanderen.

MEER TE WETEN KOMEN
3di-modellering
Infrastructuur robuuster maken voor een lange termijn weerbaarheid tegen klimaatverandering

De afgelopen drie jaar heeft HHNK deze aanpak gebruikt om 3Di-modellen te maken voor 57 afzonderlijke poldersystemen, waarbij 1.028 klimaatscenario’s zijn gegenereerd en meer dan 250 mogelijke maatregelen zijn geëvalueerd.

MEER TE WETEN KOMEN
Capelle Bufferblokken STAR2C's
Verbetering van het aanpassingsvermogen van gebouwde infrastructuur in stedelijke gebieden

In deze pilot zoekt de gemeente Capelle aan den IJssel naar werkbare wateroverlastoplossingen die de veerkracht van onze regio op de lange termijn bevorderen.

MEER TE WETEN KOMEN
Klimaatdialogen
Besluitvormingsprocessen voor kortetermijnmaatregelen gerelateerd aan langetermijndoelen in nationale adaptatiestrategieën

In deze pilot is ons voornaamste doel het verbeteren van het publiek begrip en acceptatie van adaptatiemaatregelen in lokale ontwikkelingsplannen en het vergroten van het publieke bewustzijn van wat mensen kunnen doen in en rond hun huis.

MEER TE WETEN KOMEN
Stedenbouwkundig bureau Oise Valley
Het definiëren van veerkrachtige ontwikkelingsplannen voor gebieden die onderhevig zijn aan overstromingsrisico’s

Het Stedelijk Planbureau van Oise Valley analyseert het overstromingsrisico in gebieden die in stedelijke ontwikkeling zijn, met een focus op distributiesystemen voor nutsvoorzieningen en aanpassingsmaatregelen die het risico van overstromingen verminderen.

MEER TE WETEN KOMEN
Ontwikkelen van de Maarkebeekvalleivisie
Ontwikkeling van de Maarkebeekvalleivisie om toekomstige adaptatie te informeren

In deze pilot wordt de STAR2Cs-oplossing getest in de Maarkebeekvallei, waar de Provincie Oost-Vlaanderen tussen 2015 en 2018 de ontwikkeling van een ‘valleivisie’ coördineerde.

MEER TE WETEN KOMEN

Door middel van proefstudies en kennisuitwisseling hebben de STAR2C-partners innovatieve, overdraagbare en effectieve mechanismen ontworpen en geproduceerd om de ‘implementatiekloof’ te overbruggen die momenteel bestaat bij het leveren van lokale aanpassingsacties.

MEER TE WETEN KOMEN