Aanpassingsprogramma voor klimaatverandering voor Kent en Medway

Invoering

Door middel van het STAR2Cs-project hebben KCC en partners een kloof vastgesteld tussen nationale plannen en lokale acties die getimed, begroot en geïntegreerd zijn in uitvoeringsmechanismen. Het programma voor aanpassing aan de klimaatverandering zal dit probleem voor Kent en Medway aanpakken door relevante acties van de Risico- en effectbeoordeling van klimaatverandering voor Kent en Medway (CCRIA) en het nationale aanpassingsplan van het VK, en het formuleren ervan om gerichte aanpassingsacties in Kent en Medway te stimuleren.

Adaptief pad

KCC bouwt voort op de bevindingen van de CCRIA en het nationale aanpassingsprogramma om een gelokaliseerd aanpassingsprogramma voor Kent en Medway te ontwikkelen dat identificeert wat de Kent County Council en onze partners moeten doen om zich aan te passen aan ons veranderende klimaat. Het adaptatieprogramma zal incrementele acties identificeren die moeten worden genomen om Kent veerkrachtiger te maken tegen klimaatverandering in zeven belangrijke sectoren:

  • Plaatselijke overheid
  • landbouw
  • Natuurlijke omgeving
  • Industrie
  • Gereedschap
  • Mensen en de gebouwde omgeving
  • Vervoer

Het adaptatieprogramma heeft tot doel veerkracht op te bouwen voor het verwachte toekomstige klimaat op een manier die de financiële gevolgen van klimaatrisico’s minimaliseert, profiteert van kansen van positieve effecten, flexibel is voor onzekerheden en veranderende omstandigheden en bredere nevenvoordelen biedt. Op deze manier zal de provincie, hoe de toekomst er ook uitziet, veerkrachtiger zijn voor onze gemeenschappen, onze economie en onze natuurlijke omgeving.

Verloving

Een van de redenen waarom er een implementatiekloof bestaat tussen nationale strategie en lokale actie is vaak het gebrek aan lokale betrokkenheid bij het ontwerp en de inhoud van nationale aanpassingsplannen. Om dit probleem te verhelpen, heeft KCC nauw samengewerkt met belangrijke mensen en organisaties in de zeven sectoren om hun ideeën en meningen over klimaatactie op te nemen in de ontwikkeling van het Adaptatieprogramma.

Tot op heden hebben we een sectoroverschrijdend onderzoek naar klimaatadaptatie uitgevoerd, waarbij we hebben gekeken naar klimaatrisico’s, reeds lopende adaptatiemaatregelen en belemmeringen voor adaptatie, waarop meer dan 120 reacties uit het hele land zijn ontvangen. Dit werd gevolgd door gestructureerde en semi-gestructureerde interviews met belangrijke informanten om de klimaatuitdagingen waarmee Kent wordt geconfronteerd beter te begrijpen.

Door samenwerking en co-creatie van het programma hopen we dat het definitieve strategiedocument en de acties die daaruit voortvloeien, samen met de mensen tot stand zullen komen die uiteindelijk echt representatief zullen zijn voor de behoeften van de verschillende sectoren en maximale uitvoering van acties.

Het aanpassingsprogramma voor Kent en Medway is momenteel in ontwikkeling en kan vanaf de zomer van 2021 hier worden gedownload.

Partnerorganisaties:
Aanpassingstools ontwikkeld door deze pilot:
Extra informatie: