Het definiëren van veerkrachtige ontwikkelingsplannen voor gebieden die onderhevig zijn aan overstromingsrisico’s

Invoering

Het grondgebied van de Vallei van de Oise is blootgesteld aan het risico van overstromingen door overstromende rivieren. Om met dit risico om te gaan, heeft de Franse regering beleid opgesteld om de schade in het heden en de toekomst te verminderen. In samenwerking met gedecentraliseerde overheidsdiensten en lokale autoriteiten heeft het Stedenbouwkundig Agentschap een groot deel van zijn activiteiten op dit onderwerp gericht. Ons werk omvat de productie van risicokaarten en veerkrachtige ontwikkelingsstudies en het Agentschap wordt in Frankrijk gezien als een expert op het gebied van kartering, modellering en overstromingsbestendigheid.

Adaptief pad

In deze pilot analyseert de Oise Valley Urban Planning Agency het overstromingsrisico in gebieden die in stedelijke ontwikkeling zijn, met een focus op nutsdistributiesystemen (bijv. Gas, elektriciteitsnet, drinkwater en rioleringssystemen) en aanpassingsmaatregelen die het risico van overstromingen. Het aanpassen van het distributiesysteem is cruciaal om de veerkracht van de vallei op lange termijn te waarborgen. Het Agentschap heeft de weerbaarheid op drie verschillende niveaus geanalyseerd:

  • op ‘kleine’ schaal qua gebouwen en de stedelijke omgeving
  • op ‘grote’ schaal door de kwetsbaarheid van wegen en nutsvoorzieningen in te schatten
  • ‘multiscalaire’ benaderingen om te zorgen voor samenhang van interventies op het niveau van het hele stroomgebied en om solidariteit tussen hogere en lagere zones te bevorderen.

De studie benadrukte het belang van specifieke regionale factoren bij het opbouwen van veerkracht; bijvoorbeeld gebouwen waar architecturale oplossingen zonder grote problemen het meest effectief kunnen worden toegepast. Interventies op het niveau van individuele gebouwen/percelen zijn echter beperkt als reactie op systemische, regionale kwetsbaarheden: de schaal (of buurt) lijkt meer geschikt in termen van beleidsfocus. Op dit niveau is het mogelijk om synergieën tussen gebouwde eenheden te ontwikkelen en zo de veerkracht van het bredere blok of de wijk te vergroten, en zich op alle schalen aan te passen aan klimaatrisico’s.

Verloving

De analyse maakte duidelijk dat door dialoog en samenwerking praktische oplossingen ontstaan om nieuwe vormen van stedelijke veerkracht te ontwikkelen. Via het Interreg STAR2Cs-programma heeft het Agentschap een eerste stap gezet in een uitgebreid, valleibreed overleg. Door analyse van transport-, nuts- en infrastructuurnetwerken heeft het Agentschap een reeks kwetsbaarheidskaarten geproduceerd. De resultaten zullen worden besproken met andere belanghebbenden om te komen tot een gedeelde kennis van kwetsbaarheden met als doel het bewustzijn van gemeenschappelijke zwakke punten te vergroten, een collectief geheugen te ontwikkelen van overstromingen in het verleden en instrumenten te delen die zijn ontworpen voor regionale veerkracht.

Voor meer informatie over het werk van het Oise Valley Urban Planning Agency op het gebied van adaptatieplanning en om de kwetsbaarheidskaarten in meer detail te bekijken, bezoek oiselavallee.org .

Partnerorganisaties:
Aanpassingstools ontwikkeld door deze pilot:
Extra informatie: