Ontwikkeling van de Maarkebeekvalleivisie om toekomstige aanpassingen te informeren: Ex-post testen van het planningsproces met behulp van de STAR2C-oplossing

Invoering

Grote delen van Oost-Vlaanderen zijn kwetsbaar voor overstromingen, waarbij integraal waterveiligheidsbeheer een kerntaak van de Provincie is. De Provincie Oost-Vlaanderen is als gewestelijke overheid verantwoordelijk voor het beheer van een aantal waterlopen op haar grondgebied en heeft expertise in ruimtelijke/milieuplanning. Klimaatadaptatie is in toenemende mate een essentieel onderdeel van deze besluitvormingsprocessen bij de ontwikkeling van lokaal ruimtelijk en milieubeleid.

Adaptief pad

In deze pilot wordt de STAR2Cs-oplossing getest in een gebied waar al een visie en implementatieplan is ontwikkeld om het overstromingsrisico te verminderen, in dit geval de Maarkebeekvallei waar de Provincie Oost-Vlaanderen tussen 2015 de ontwikkeling van een ‘valleivisie’ coördineerde en 2018. Met steun van externe experts evalueert de Provincie Oost-Vlaanderen in hoeverre de STAR2Cs-oplossing, Adaptation Catalyst en Capacity Building Service het planningsproces van een adaptieve valleivisie kunnen verbeteren en de implementatie van adaptatiemaatregelen kunnen verhogen. De resultaten van deze pilot zullen de verfijning van de STAR2Cs-oplossing ondersteunen. De pilot evalueert:

  • Veranderingen in de publieke kennis over adaptatie en het vermogen om adaptatiemaatregelen mee te nemen in toekomstige besluitvormingsprocessen.
  • Het soort maatregelen dat wordt uitgevoerd en hun sociale en economische voordelen op lange termijn.
  • De bijdrage van maatregelen aan klimaatadaptatie op basis van ecosystemen, die investeringen in adaptatie rechtvaardigen als onderdeel van een ’toekomstbestendig’ besluitvormingsproces.

De resultaten van deze evaluatie zullen worden gebruikt om een case-studymethode te ontwikkelen en vast te stellen die organisaties binnen en buiten het partnerschap zal ondersteunen om de STAR2C-outputs op te nemen in hun plannings- en besluitvormingsprocessen.

Download het evaluatierapport van het planningsproces overstromingsbestendigheid Maarkebeek:

Om een reeks video’s te bekijken die de doelstellingen en aanpak demonstreren van de workshops voor het co-creëren van de riviercontracten Maarkebeek en Zwalmbeek (ook in het Nederlands), klik hier: zwalmbeek.riviercontract.be .