Verbetering van het aanpassingsvermogen van gebouwde infrastructuur in stedelijke gebieden

Invoering

De gemeente ligt in een gebied dat zeven meter onder zeeniveau ligt en zeer kwetsbaar is voor watergerelateerde risico’s van zee, rivieren, regenval en grondwater. De gemeente werkt veel aan hoogwatergeschikte gebouwen, stedelijk waterbeheer, dijkversterking, rampenvoorbereiding, drijvende voorzieningen en wateropvang. Het heeft ook verantwoordelijkheden voor lokaal beleid met betrekking tot stedelijk waterbeheer, aanpassing aan de klimaatverandering (nationale klimaatstresstests) en ruimtelijke ordening, met sterke banden met organisaties voor water- en overstromingsrisicobeheer in de regio, evenals banden met universiteiten.

Adaptief pad

In deze pilot zoekt de gemeente Capelle aan den IJssel naar werkbare wateroverlastoplossingen die de veerkracht van onze regio op de lange termijn bevorderen. Door prioriteit te geven aan een grotere betrokkenheid van belanghebbenden en bewoners bij het proces, zal de Cappelle-pilot een implementatietraject voor een ‘Klimaatstraat’ produceren en testen. De problemen in Capelle aan den IJssel zijn complex:

  • De grond is als een spons en zakt weg, dus moet elke 10-30 jaar worden opgehoogd
  • De bodem is zwaarder dan de onderliggende lagen, dus het gebruik ervan versnelt het verdichtingsproces eenvoudig; hoe meer grond er wordt toegevoegd, hoe zwaarder de toplaag wordt en hoe vaker deze opnieuw moet worden opgehoogd.
  • Het gebied ligt onder zeeniveau en het grondwater moet hoog zijn om bodemdaling tegen te gaan. Dit is een uitdaging aangezien het gebied ook gevoelig is voor hittestress en droogte.
  • Bij hevige regenval moet het water in het gebied worden vastgehouden, zodat het niet allemaal tegelijk naar het afvoer-/afvoerbassin (boezem) gaat. Met het grondwaterpeil op slechts 50 cm onder het maaiveld is dat moeilijk te managen.

Om het dubbele probleem van overstromingen en bodemdaling tegen te gaan, testen we de installatie van innovatieve Bufferblocks onder de grond om water vast te houden en bodemdaling te verminderen. Ze zijn eenvoudig en kosteneffectief te installeren en te onderhouden, en we verwachten dat ze in de loop van de tijd beter zullen presteren dan zand en lichtgewicht materialen, waardoor ze per jaar goedkoper zijn dan traditionele oplossingen.

Verloving

Om draagvlak voor de Klimaatstraat te krijgen, hebben we bewoners bij elke stap van het besluitvormingsproces betrokken via publieksvoorlichtingscampagnes, consultaties en workshops om de grondgedachte achter het gebruik van de Bufferblokken uit te leggen. We hebben een communicatietool ontwikkeld die nu onderdeel is geworden van de communicatiestrategie van de gemeente in het algemeen en de pilot is een toonaangevend voorbeeld geworden voor het betrekken van bewoners bij adaptatiemaatregelen in hun buurten.

Kijk voor meer informatie over het gebruik van Bufferblokken in Capelle aan den IJssel op bufferblock.nl .

Partnerorganisaties:
Aanpassingstools ontwikkeld door deze pilot:
Extra informatie: